IPO 2017

Touchtech genomför en publik emission inför notering på AktieTorget
Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter. Touchtech har varit verksamma sedan 2008 och har erhållit ett flertal större kunder däribland Volvo Cars, Mercedes, Eton, MQ och Cervera.

Touchtech genomför nu en publik spridningsemission om 10 MSEK inför en planerad notering på AktieTorget den 22 november 2017. Sista dagen för att teckna aktier i emissionen är den 6 november 2017. Teckning kan ske på följande sätt:
• Ladda ner och fyll i anmälningssedeln nedan och skicka in denna till Aktieinvest FK
• Teckna digitalt med hjälp av BankID på www.aktieinvest.se/touchtech2017
• Teckna digitalt på Nordnet och Avanzas hemsidor. Även andra banker kan i vissa fall erbjuda digital teckning.

Mer information om hur du tecknar och vilka tidsaspekter som bör beaktas finns i avsnittet ”Villkor och anvisningar” i bolagets memorandum som finns för nedladdning nedan.

Dokument för nedladdning

Filmade intervjuer och presentationer

VD Deniz Chaban presenterar bolaget på Aktiedagen Stockholm 17 oktober 2017.

Intervju: Finwire TV har gjort ett hemma hos-reportage hos Touchtech. VD Deniz Chaban berättar om planerna framöver.

Vad våra kunder tycker

Insikter och lärdomar för MQ med Vendo, 2017

Etons framgång med Vendo, 2016

Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod: 16 oktober – 6 november 2017
Teckningskurs: 6,90 SEK per aktie
Emissionsvolym: Högst 1 450 000 aktier, motsvarande 10 005 000 SEK.
Lägsta gräns för emissionens genomförande är 870 000 aktier, motsvarande 6 003 000 SEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,2 MSEK, motsvarande 52 procent av emissionen.
Värdering: Cirka 39,9 MSEK pre-money
Minsta teckningspost: 1 000 aktier, motsvarande 6 900 SEK.
Första handelsdag: Första dag för handel är beräknad till den 22 november 2017.

Investerarträffar för allmänheten
Bolaget kommer att presentera sin verksamhet vid ett flertal investerarträffar under teckningsperioden. Intresserade investerare uppmuntras att delta på dessa träffar och ta chansen att ställa frågor direkt till nyckelpersoner hos Touchtech. Investerarträffarna är gratis för besökare och det bjuds normalt på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

17 oktober | Stockholm
Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 11.45
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober

18 oktober | Jönköping
Plats och tid: Fokus – Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds Plats 1 i Jönköping, kl. 18.30
Arrangör: Aktiespararna Jönköping
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-med-touchtech-appspotr-micorpos-medical-och-inwest-corporate-finance

23 oktober | Falköping
Plats och tid: Pingstkyrkan, Odengatan 46 i Falköping, kl. 13.15
Arrangör: Aktiespararna Falköping
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-falkoping-23-oktober

25 oktober | Göteborg
Plats och tid: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg, kl. 20.30
Arrangör: Aktiespararna och InWest Corporate Finance
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-25-oktober

2 november | Göteborg
Plats och tid: Touchtechs kontor, Västra Hamngatan 1 i Göteborg, kl. 12.00
Arrangör: Touchtech
Anmälan: Via mail till deniz@touchtech.com