Touchtech i korthet

Touchtech grundades 2008 och är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik.

Bolaget utvecklar och säljer två produkter, Touchtech Lima och Touchtech Vendo, som båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som exempelvis butiker, showrooms och mässor. Det tekniska begrepp som används inom Bolagets bransch för att beskriva den kategori av produkter som Touchtech utvecklar kallas för Endless-Aisle, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om till exempel produkter.

Touchtech Lima lanserades 2012 och lämpar sig bäst för att presentera information om komplexa och konfigurerbara produkter såsom presentation av olika bilmodeller och tillval i en bilhall. Touchtech Lima säljs som en engångslicens via ett globalt nätverk av återförsäljare, med möjlighet att välja till olika supportavtal. Bolaget har sålt Lima-licenser till bland annat Volvo Cars, Mercedes, Ford och Hyundai.

Touchtech Vendo lanserades 2015 och används främst för att presentera produktinformation såsom kläder, skor, inredningsartiklar och elektronik och möjliggör försäljning av varor som den fysiska butiken inte har i lager. Bolaget lägger idag stort fokus på att utveckla affärer med Touchtech Vendo och ser en stor framtida potential för produkten. Touchtech Vendo säljs som en abonnemangstjänst (Software as a Service) vilket ger återkommande licensintäkter. Bolaget erbjuder även ett flertal tjänster kopplade till Touchtech Vendo som bland annat berör integration, anpassningar, konfiguration, utbildningar och support. Bolaget har idag kunder till Touchtech Vendo såsom Eton, MQ, Cervera, Elkjøp och Apoteket.

Touchtech är en tidig aktör på en ny marknad med nya produkter och har idag ett försprång gentemot konkurrenter. Bolaget vill öka takten och intensifiera marknadsbearbetningen av Touchtech Vendo samt utöka produkten med funktionalitet som tillgodoser behovet hos fler branscher.

Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på 10 MSEK inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen är till viss del säkerställd på förhand genom teckningsförbindelser uppgående till 5,2 MSEK.