Bestseller utökar budget med 1MSEK

 
Bestseller.jpg
 

Touchtech tecknade avtal med Bestseller den 28 maj avseende utveckling av den nya produkten Touchtech Showroom. För att finansiera utvecklingen betalade Bestseller ca 3,6 MSEK fram till och med september 2019. Touchtech har nu fått utökad budget med ca 1 MSEK som kommer betalas under 2019. 

Inga intäkter från showroom-projektet med Bestseller kommer att intäktsföras till dess att de beslutar att rulla ut lösningen kommersiellt. Däremot kommer förskottsbetalningen på 1MSEK att förbättra likviditeten i bolaget.

Utvärdering av de första installationerna förväntas ske under november 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

David MarquezPM