Touchtech ingår avtal med smyckebolaget Artisanis AB

 
Ethnopur.jpg
 

Touchtech tecknar ett 2-årsavtal med Artisanis AB till ett värde av drygt 75 000 kr. Under våren kommer Artisanis säljare utrustas med initialt en surfplatta med Touchtech Vendo för att utvärdera framtida möjligheter till att använda Touchtech Vendo mer mobilt.

Artisanis AB driver varumärket eThnopur som tillsammans med lokala smycketillverkare över hela världen säljer unikt producerade produkter till både B2B och B2C. 

Diego Amherd, VD och ägare av Artisanis, kommenterar:

”eThnoPurs mål är att förbinda ekonomiskt oberoende, väl beresta, kulturnyfikna connoisseurs med ekonomiskt beroende, enkla, skickliga etniska hantverkare. Detta genom utformning av återvunna uråldriga etniska design. Vi räknar med och litar på, att Touchtech, med sin raka, enkla och tydliga funktionalitet kommer att göra en signifikant insats i detta arbete.”

Deniz Chaban, VD och grundare av Touchtech, kommenterar:

”Genom att erbjuda Vendo på surfplattor så ser vi en intressant utveckling för framtiden där användarområdet av Touchtech Vendo breddas samtidigt som det öppnar nya dörrar för ett nytt kundsegment.”

David Marquez